EL BOLLETÍ DE LA SOCIETAT ARQUEOLÒGICA LUL·LIANA (BSAL)

 

El BSAL s'ha editat periòdicament des de 1885 fins a l'actualitat, esdevenint una publicació de referència en matèria d'estudis històrics de les Illes Balears.

L'any 2012 el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) li ha atorgat la màxima qualiificació en criteris LATINDEX (33 punts).

Així mateix, la revista ha estat classificada amb categoria B a l'ANEP i ha ingressat a la Base de dades ISOC.


- Consultau el Bolletí digitalitzat:

 

A la biblioteca virtual de la UIB: Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana: Revista d'estudis històrics

A Dialnet: Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana: Revista d'estudis històrics

L'any 2010 es van fer 12.246 descàrregues de documents, i el 2011 se'n feren 11.334.

- Normes de publicació: versió en català i castellà.

  

FITXA TÈCNICA DE LA PUBLICACIÓ:

 

Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana

HISTÒRIA

1885-1904: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana
1905-1937: Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana
1938-1977: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana
Anys: 3ª Època 1978-

ISSN: 0212-7458
Dipòsit legal: PM 738 -1960

Periodicitat ANUAL

CONSELL DE REDACCIÓ

Director: Dr. Miguel José Deyá Bauzá, Universitat de les Illes Balears

Secretari: Dr. Miquel Àngel Capellà Galmés, Universitat de les Illes Balears

Vocals

Dr. Albert Hauf i Valls, Universitat de València  
Dr. Flocel Sabaté i Curull, Universitat de Lleida
Dr. Manuel Calvo Trias, Universitat de les Illes Balears
Dr. Tomàs de Montagut Estragués, Universitat Pompeu Fabra
Dr. Xavier Torres Sans, Universitat de Girona
Dra. Maria Barceló Crespí, Universitat de les Illes Balears
Dr. Ricard Urgell Hernández, Arxiu del Regne de Mallorca

Es troba inclosa en el catàleg LATINDEX.


Es troba a les bases de dades ISOC i REGESTA IMPERII.

Els volums 1-62 (1885-2006) es poden consultar en versió digital.

Els volums 1-18 (1885.1921) es poden consultar també en versió digital.


La correspondència i remisió d’originals i de monografies per a la seva recensió científica s’ha d'adreçar a :

 

Societat Arqueológica Lul·liana,

C/ Monti-Sion, 9.

07001 Palma de Mallorca.

E-Mail: arqueologicaluliana@gmail.comLa SAL és registrada en el Registre d'Associacions de les Illes Balears (núm. 311000000031)