EL PATRIMONI BIBLIOGRÀFIC DE LA SAL

 

1. BIBLIOTECA

 

1.1. Biblioteca general de la Societat

- Monografies

- Fullets

 

1.2. Biblioteca Lul·lística Jeroni Rosselló

 

1.3. Biblioteca Aguiló: La major part està recollida en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español.


1.
4. Biblioteca Teatral Francesc Oliver i Oliver


1.
5. Biblioteca jurídica del Dr. Antoni Fluxà
2. HEMEROTECA


2.1. Publicacions seriades. Revistes científiques. Catàleg informatitzat. DEL VALLE GARCÍA, D., “Catàleg de les publicacions periòdiques de la Societat Arqueológica Lul·liana”, La Societat Arqueológica Lul·liana, una il·lusió que perdura (1880-2006), III, 2008, pp. 9-56.

 

2.2. Publicacións periòdiques. Col.leccions del Diario de Mallorca (1808-1811), El Amigo de la Verdad (1812-1813), Diario Balear (1814-1827), Correo Constitucional de Mallorca (1820-1821), Diario Constitucional de Palma, La Almudaina, El Día, El Palmesano, El Liberal Palmesano, El Correo de Mallorca, El Isleño, etc.

Consultau el catàleg de l'hemeroteca.